BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dotyczy: Remontu z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie - etap I, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 599560-N-2017 z dnia 10.10.2017r.

Pliki do pobrania: