BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Biuletyn Informacji Publicznej "BIP" budowany jest zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. nr 67 poz. 619).
Data powstania: piątek, 9 maj 2003 16:09
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2003 16:11
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 187202 razy

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 19 gru 2016 12:31
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, pn. "Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie na rok 2017 i rok 2018".
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

wtorek, 8 lis 2016 12:54
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku"
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 48.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

czwartek, 13 paź 2016 09:54
w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
Czytaj całość

03 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

wtorek, 26 lip 2016 11:38
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 127909 – 2016 z dnia 09.07.2016 r. na realizację zadań, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.
Czytaj całość

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

poniedziałek, 25 lip 2016 10:32
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 127909 – 2016 z dnia 09.07.2016 r. na realizację zadań, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

czwartek, 21 lip 2016 08:47
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 127909 – 2016 z dnia 09.07.2016 r. na realizację zadań, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 27 cze 2016 09:25
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 83741-2016 z dnia 14.06.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 172.000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 dla potrzeb gminy Śniadowo”
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

poniedziałek, 20 cze 2016 11:08
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 83741-2016 z dnia 14.06.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 172.000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 dla potrzeb gminy Śniadowo”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

wtorek, 14 cze 2016 09:06
Dotyczy: Dostawy oleju opałowego w ilości około 172.000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 dla potrzeb gminy Śniadowo. Ogłoszony w BZP nr 83741 - 2016 z dnia 14.06.2016 r.
Czytaj całość

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

czwartek, 12 maj 2016 07:24
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 113144 – 2016 z dnia 06.05.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 - 2018”.
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

wtorek, 10 maj 2016 12:37
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 113144 – 2016 z dnia 06.05.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 - 2018”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

piątek, 6 maj 2016 10:55
Dotyczy: Odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 - 2018 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 113144 - 2016 z dnia 06.05.2016
Czytaj całość

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

czwartek, 7 kwi 2016 08:31
Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w m. Mężenin, Młynik, Wszerzecz - etap II. Zamówienie zostało ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 79794-2016 z dnia 07.04.2016r.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 24 lis 2015 15:16
Dotyczy: 1. "Remontu drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w km 0+015,00 - 1+230,00", 2. "Remontu drogi powiatowej nr 1952B - odc. III Stare Szabły - Jakać Borki w km 5+185,00 - 7+135,00",
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

piątek, 25 wrz 2015 15:24
Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 23 września 2015r., znak: DIT-III.7440.3.2015, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku: Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk). Budowa drogi S61 na odcinku: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła), od km 19+500 do km 36+500 (Zadanie 2), gm. Czerwin, Śniadowo, Łomża pow. Ostrołęcki. łomżyński, woj. mazowieckie i woj. podlaskie”.
Czytaj całość