BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

piątek, 22 wrz 2023 14:46
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 20 wrz 2023 14:25
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/23

środa, 13 wrz 2023 08:58
Dotyczy: Prac konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo o obwodach głosowania

poniedziałek, 11 wrz 2023 12:49

Uchwała Sejmu RP

piątek, 25 sie 2023 12:01
o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 24 sierpnia 2023 roku

piątek, 25 sie 2023 11:59
o wyznaczonych na obszarze gminy Śniadowo miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

poniedziałek, 21 sie 2023 08:25

Wniosek o uzyskanie informacji o wyborach

poniedziałek, 21 sie 2023 08:24

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

czwartek, 10 sie 2023 14:15

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

czwartek, 10 sie 2023 14:13

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu

czwartek, 10 sie 2023 14:12

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

czwartek, 10 sie 2023 14:11

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

środa, 12 lip 2023 14:04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

środa, 12 lip 2023 14:02

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

środa, 12 lip 2023 14:01

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia  r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

niedziela, 23 kwi 2023 11:44

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia 23 kwietnia 2023r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

niedziela, 23 kwi 2023 11:42

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 23 kwietnia 2023 r.

niedziela, 23 kwi 2023 11:14
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Śniadowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2022 rok

czwartek, 13 kwi 2023 11:49

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 3 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 3 kwi 2023 09:57
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

środa, 15 mar 2023 15:22
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE NR 4/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży

środa, 15 mar 2023 15:20
z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

środa, 15 mar 2023 15:14

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

poniedziałek, 6 mar 2023 12:07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

środa, 1 mar 2023 13:21
NA STANOWISKO DS. KADROWOPŁACOWYCH I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚNIADOWIE

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

piątek, 17 lut 2023 09:33
z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

czwartek, 2 lut 2023 11:02

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 16 lut 2023 11:00
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-płacowych i gospodarki wodno-ściekowej

czwartek, 16 lut 2023 10:23

ZARZĄDZENIE NR 17.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z 8 LUTEGO 2023r.

środa, 8 lut 2023 14:04
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 20 sty 2023 09:19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00046395/01 z dnia 20.01.2023 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Stare Ratowo i Śniadowo, ul. Leśna i Spokojna”.

01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 17 sty 2023 14:07
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00039655/01 z dnia 18.01.2023 r. na realizację zadania pn.: „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 1A mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Śniadowo”.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

czwartek, 12 sty 2023 11:14
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO O PRZYSTĄPIENIU GMINY DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO

piątek, 4 lis 2022 08:39

Informacja o wynikach naboru

czwartek, 27 paź 2022 11:10
na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Budżetowo - Finansowym Urzędu Gminy Śniadowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

piątek, 14 paź 2022 12:39

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

poniedziałek, 3 paź 2022 13:50
w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego

czwartek, 14 lip 2022 14:15

Obwieszczenie

poniedziałek, 11 lip 2022 14:24
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

wtorek, 5 lip 2022 13:09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

poniedziałek, 4 lip 2022 14:06
o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2021 rok

poniedziałek, 4 kwi 2022 14:34

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

wtorek, 1 mar 2022 13:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

środa, 2 lut 2022 13:26
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku