BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

o godzinach rozpoczęcia pracy komisji w dniu referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Pliki do pobrania:


INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

o składach obwodowych komisji ds. referendum powołanych w Gminie Śniadowo do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego zarządzonego na 15 stycznia 2017r.

Pliki do pobrania:O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 grudnia 2016r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZACEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie podania do wiadomości treści Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Pliki do pobrania: