BIP Urzędu Gminy w ŚniadowieWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami

Pliki do pobrania:Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 6 maj 2015 12:51

Wniosek o podział nieruchomości

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 6 maj 2015 12:50

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 10 gru 2013 14:52

WNIOSEK o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 5 gru 2013 11:42

Nowe rozwiązania w procedurze meldunkowej

Wraz z początkiem 2013 roku zmieniły się przepisy regulujące zagadnienia zameldowania na pobyt stały oraz na pobyt czasowy.
Zameldowania na pobyt stały będziemy mogli dokonać z jednoczesnym wymeldowaniem się z poprzedniego miejsca pobytu. Będzie to możliwe na podstawie tylko jednego formularza. Informacja o wymeldowaniu zostanie przekazana przez urzędników do urzędu właściwego dla ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały albo pobyt stały i czasowy.
Wydłużeniu ulegną również terminy na wykonanie obowiązku meldunkowego. Termin ten będzie wynosił 30 dni, zamiast dotychczasowych 4.
Ustawodawca wprowadza również możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się dokumentem pełnomocnictwa i dokumentem tożsamości. Pełnomocnik będzie mógł nas zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Przy dokonaniu tej czynności będzie wymagany jedynie zwykły dokument pełnomocnictwa na piśmie. Od stycznia 2013 roku osoby wyjeżdżające za granicę, będą musiały ten fakt zgłaszać, jeśli wyjazd będzie dłuższy niż 6 miesięcy a nie jak poprzednio dłuższy niż 3 miesiące.
Ponadto znika również obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekracza 3 miesięcy dla obywateli polskich, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA - stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskie. Nie będzie też obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Przy zameldowaniu nie będziemy podawać informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
Od stycznia 2013 roku zniesione zostaną sankcje karne (m.in. grzywna) dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami)

Pliki do pobrania:


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO

Pliki do pobrania:


ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d przed rozpoczęciem użytkowania należy zgłosić do Urzędu Gminy Śniadowo.

Pliki do pobrania:Wniosek o wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 5 gru 2012 13:07

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 17 wrz 2012 12:28Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 2 maj 2011 14:12

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 15 kwi 2010 12:34
Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2010 12:36
Data edycji: czwartek, 15 kwi 2010 12:47
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 7817 razy
Ilość edycji: 1


WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 21 sie 2008 10:57
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2008 11:00
Data edycji: środa, 21 paź 2015 07:56
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 9761 razy
Ilość edycji: 1


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania: