BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Nowe w serwisie
2018-05-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017r. Pani Magdaleny Szabłowskiej - podinspektor OPS
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. Pani Hanny Zielińskiej - podinspektor OPS
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. inspektora Pani Joanny Żebrowskiej
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. podinspektora Pani Hanny Elceser
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017r.podinspektora Pani Urszuli Gietek
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. inspektora Pani Anny Chyżowskiej
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. inspektora Pani Krystyny Olszewskiej
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. inspektora Pani Renaty Gromadzkiej
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. podinspektora Pani Agnieszki Kołaczkowskiej
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017 r. Pani Doroty Sadowskiej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. Pani Barbary Kończyk Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. Pani Piszczatowskiej Gabrieli Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017r. Pana Twardowskiego Arkadiusza Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepankowie
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017r. Pani Agnieszki Edyty Walczuk Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. Pani Justyny Jemielity Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. Pana Tomasza Szeląga Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Śniadowie
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017r. Pana Wiesława Jemielitego - Sekretarza Gminy Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. Pani Ewy Szeląg Skarbnik Gminy Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r. Pana Kurpiewskiego Jana - Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UG Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2017r.Pani Ewy Szabłowskiej Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-05-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-05-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017r.WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Dodanie nowej wiadomości: Decyzja w sprawie ustalenia taryf za zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017r. PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-05-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-05-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-05-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-05-09
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 20.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 19.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Śniadowie
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 18.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo - zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w 10 sołectwach Gminy Śniadowo”.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 17.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na terenie Gminy Śniadowo oraz ustalania wysokości odszkodowania
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 16.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przydziału mieszkań komunalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 15.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie: przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · »