BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Nowe w serwisie
2018-10-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-10-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX.201.2018 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 stycznia 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 12 października 2018r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą mienie komunalne
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 46.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 11 października 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

2018-10-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 45.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

2018-10-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV.232.2018 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV.233.2018 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie wsi Stare Duchny
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV.232.2018 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV.231.2018 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV.230.2018 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2018-2024
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV.229.2018 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Śniadowo na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 44.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Wójta Gminy Śniadowo z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 43.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 3 pażdziernika 2018r. w sprawie: ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Śniadowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 42.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 28 września 2018r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 41.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 września 2018r. w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Śniadowo

2018-10-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-10-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚNIADOWIE
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚNIADOWIE
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚNIADOWIE
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚNIADOWIE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-10-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2018 obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Śniadowo odbytej 31 sierpnia 2018 roku
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · »