BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Nowe w serwisie
2017-10-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-10-12
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 51.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 12 października 2017r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo - zamówień publicznych, na realizację: „Remontu z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie – etap I”.

2017-10-11
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 50.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 11 października 2017r. w sprawie: skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 49.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Wójta Gminy Śniadowo z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2017-10-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-10-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do konsultacji społecznych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 48.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

2017-10-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-09-26
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ Nr XXIV/2017 obrad XXIV sesji Rady Gminy Śniadowo odbytej 21 lipca 2017 roku.
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ Nr XXIII/2017 obrad XXIII sesji Rady Gminy Śniadowo odbytej 31 czerwca 2017 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 47.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 września 2017r. w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Remont z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 46.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 września 2017r. w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Śniadowo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · »