BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Nowe w serwisie
2018-08-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-08-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-08-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-07-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-07-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 31.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2018-07-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIII.226.2018 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śniadowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

2018-07-24
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 30.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo - zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont budynków OSP w Szczepankowie i w Szabłach Młodych – etap I”.

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · »