BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Informacja o wyborze Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 547414-N-2018 z dnia 19.04.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w 10 sołectwach Gminy Śniadowo”.

Pliki do pobrania:


02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na portalu ogłoszeń ARiMR nr 30/18/08/2017 z dnia 18.08.2017 r. na wykonanie usługi, pn.: „Pełnienie nadzoru - hydrogeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokości do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo” oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej.

Pliki do pobrania:


01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na portalu ogłoszeń ARiMR nr 30/18/08/2017 z dnia 18.08.2017 r. na wykonanie usługi, pn.: „Pełnienie nadzoru - hydrogeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokości do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo” oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej.

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na pełnienie nadzoru hydrogeologicznego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokości do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo” oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej,

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 18 sie 2017 09:20
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 09:25
Data edycji: piątek, 1 wrz 2017 08:57
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 3767 razy
Ilość edycji: 1


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr ewidencyjnym 87 i 88/2 położonych w miejscowości Śniadowo

Pliki do pobrania:


Przebudowa dróg na terenie Gminy Śniadowo

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg na terenie Gminy Śniadowo. Zamówienie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 16393-2016 z dnia 18.02.2016r.

Pliki do pobrania:


DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO W ROKU 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w roku 2016. Ogłoszenie w BZP nr 331664 - 2015 z dnia 04.12.2015

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 226022 - 2015 z dnia 01.09.2015 r. na „Przebudowę drogi gminnej relacji Brulin – Jastrząbka Młoda”.

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej relacji Brulin - Jastrząbka Młoda". Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 226022 - 2015 z dnia 01.09.2015 r.

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 156138-2015 z dnia 25.06.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 86.000 litrów w sezonie grzewczym 2015/2016 dla potrzeb gminy Śniadowo”.

Pliki do pobrania:


01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 156138-2015 z dnia 25.06.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 86.000 litrów w sezonie grzewczym 2015/2016 dla potrzeb gminy Śniadowo”

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 86.000 litrów w sezonie grzewczym 2015/2016 dla potrzeb gminy Śniadowo". Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 156138-2015 z dnia 25.06.2015 r.

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 74102 - 2015 z dnia 02.04.2015 r. na „Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej w budynku Gimnazjum w Śniadowie”.

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej w budynku Gimnazjum w Śniadowie". Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 74102-2015 z dnia 02.04.2015r.

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 52688 - 2015 z dnia 10.03.2015 r. na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie”.

Pliki do pobrania:


02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 52688 – 2015 z dnia 10.03.2015 r. na „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie”.

Pliki do pobrania:


01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 52688 – 2015 z dnia 10.03.2015 r. na „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie”.

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 52688 - 2015 z dnia 10.03.2015 r.

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 290136 - 2014 z dnia 01.09.2014 r. na „Usługę bankową dotyczącą udzielenia przez bank kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.300.607 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy sześćset siedem złotych)”.

Pliki do pobrania: