BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚNIADOWO GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚNIADOWIE

Pliki do pobrania:


KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚNIADOWO BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŚNIADOWO

Pliki do pobrania:


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚNIADOWO

Sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury Gminy Śniadowo


Rejestr instytucji kultury Gminy Śniadowo jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków.


Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
 1)  otwarty dostęp do zawartości rejestru;
 2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Pliki do pobrania: