BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokościach do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo". Zamówienie zostało ogłoszone w Biuletynie zamówień Publicznych nr 572682-N-2017 z dnia 16.08.2017r.

Pliki do pobrania: