BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

INFORMACJA O POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, 14.02.2017 r.

 

 

     Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Śniadowo odbędą się 21 lutego 2017 roku (wtorek)
od godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Śniadowo z następującym porządkiem obrad dla poszczególnych Komisji:

 

Komisja Budżetu i Finansów

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

d)      określenia dziennych stawek opłaty targowej.

3. Sprawy bieżące.

  1. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Śniadowo na 2017 rok;

b)      przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

3.   Sprawy bieżące.  

4. Zakończenie posiedzenia.