BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, pn. "Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie na rok 2017 i rok 2018".

Pliki do pobrania: