BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 127909 – 2016 z dnia 09.07.2016 r. na realizację zadań, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.

Pliki do pobrania: