BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dotyczy: Dostawy oleju opałowego w ilości około 172.000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017 i 2017/2018 dla potrzeb gminy Śniadowo. Ogłoszony w BZP nr 83741 - 2016 z dnia 14.06.2016 r.

Pliki do pobrania: