BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 113144 - 2016 z dnia 06.05.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 – 2018”.

Pliki do pobrania: