BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 113144 – 2016 z dnia 06.05.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 - 2018”.

Pliki do pobrania: