BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w latach 2017 - 2018 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 113144 - 2016 z dnia 06.05.2016

Pliki do pobrania: