BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 79794 - 2016 z dnia 07.04.2016 r. na „Przebudowę dróg gminnych w m. Mężenin, Młynik i Wszerzecz – etap II”.

Pliki do pobrania: