BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w m. Mężenin, Młynik, Wszerzecz - etap II. Zamówienie zostało ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 79794-2016 z dnia 07.04.2016r.

Pliki do pobrania: