BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 593711-N-2018 z dnia 24.07.2018 r. na realizację zadania pn.: „Remont budynków OSP w Szczepankowie i w Szabłach Młodych – etap I”.

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 505116-N-2018 z dnia 12.01.2018 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Łąkowej i Ogrodowej w Śniadowie”.

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 572682-N-2017 z dnia 16.08.2017 r. na Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych (otworów studziennych) o głębokościach do 120,0 m w miejscowości Wierzbowo.

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 545735 – 2017 z dnia 06.07.2017 r. na realizację: Dostawy fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie.

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 127909 - 2016 z dnia 09.07.2016 r. na realizację zadań, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.

Pliki do pobrania: