BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Wójt Gminy Śniadowo informuje, że zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie obejmującym części działek o następujących numerach ewidencyjnych: 46, 62 i 83, położone w obrębie ewidencyjnym wsi Stare Szabły, gm. Śniadowo.

Pliki do pobrania: