BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZARZĄDZENIE NR 37.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

ZARZĄDZENIE NR 37.2017
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
z dnia 12 lipca 2017 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie planu sieci szkół podstawowych
i gimnazjów oraz granic ich obwodów, jakie będą obowiązywać od dnia 1 września 2017 roku

 

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), zarządzam, co następuje:


§ 1. Podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Śniadowo oraz granic ich obwodów, jakie będą obowiązywać od dnia 1 września
2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Informacja zamieszczona zostanie:

1) na stronie BIP Gminy Śniadowo,
2) na stronie internetowej Gminy Śniadowo: www.sniadowo.pl,
3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
4) na tablicach ogłoszeń szkół położonych na terenie Gminy Śniadowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 lip 2017 09:26
Data opublikowania: czwartek, 13 lip 2017 09:30
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 393 razy