BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Wójt Gminy Śniadowo informuje, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW planowanego na części działki nr 667 – obręb geodezyjny Śniadowo, gmina Śniadowo”.