BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Śniadowo informuje, że w dniu 19.05.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.01.2017, dla następującego rodzaju inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ‘LOM 4460A’ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną