BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAPYTANIE OFERTOWE/ROZEZNANIE CENOWE

Śniadowo, 12.05.2017 r.

OR.2632.1.2017                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE/ ROZEZNANIE CENOWE

Wójt Gminy Śniadowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zakupu zbędnego i nieprzydatnego składnika majątku ruchomego, jak niżej:

  1. Opis przedmiotu:

1.1  Samochód osobowy VOLKSWAGEN GOLF 1,4, nr rejestracyjny BLM GE12,  rok produkcji 1993, nr identyfikacyjny WVWZZZ1HZPW747041,               badania techniczne – brak ważnych.

  1. Samochód można oglądać w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach pracy urzędu  od dnia 15.05.2017r. do dnia 26.05.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.
  1. Oferty zakupu w formie pisemnej (listownie, pocztą e-mail na adres sekretariat@sniadowo.pl lub osobiście) muszą być dostarczone do siedziby urzędu do dnia 31.05.2017r. do godziny 10:00.
  1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena.
  1. Wybór wykonawców zakupu w/w samochodu odbędzie się dnia 31.05.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.
  1. Cenę za pojazd podaną w ofercie należy wpłacić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
  1. Sprzedawca nie odpowiada za wady techniczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia pojazdów.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozeznania cenowego bez podania przyczyny.
  1. Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 217-61-46 w.45.

Pliki do pobrania: