BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZARZĄDZENIE NR 65.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pliki do pobrania: