BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 127909 - 2016 z dnia 09.07.2016 r. na realizację zadań, pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Śniadowo”.

Pliki do pobrania: