BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 16393 - 2016 z dnia 18.02.2016 r. na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Śniadowo

Pliki do pobrania: