BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 226022 - 2015 z dnia 01.09.2015 r. na „Przebudowę drogi gminnej relacji Brulin – Jastrząbka Młoda”.

Pliki do pobrania: