BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej relacji Brulin - Jastrząbka Młoda". Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 226022 - 2015 z dnia 01.09.2015 r.

Pliki do pobrania: