Grafik kursowania autobusów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

2018-08-31 10:54
Grafik kursowania autobusów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
GRAFIK PRZEJAZDÓW
OBOWIĄZUJE OD 03.09.2018r.
 
Autobus MAN A01 - Nr rej. BLM 20952 - Kierowca: Zbigniew Kobus
 
PRZYWOZY:
I-zmiana
Dowóz do szkół w Śniadowie
 
6:15 - w miejscowości Uśnik Kol – Uśnik - Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś –  Młynik Kol. - Młynik – Szczepankowo – Osobne – Chomentowo – Śniadowo -7:00
 
Dowóz do Szkoły Podstawowej w Szczepankowie
 
7:20 –w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik Kol – Młynik – Szczepankowo – Osobne – Szczepankowo Kol. – Szkoła Podstawowa Szczepankowo -8:20
 
ODWOZY:
 
13:50 – wyjazd ze Śniadowa -  Osobne – Szczepankowo
14:00 (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) Młynik – Młynik Kol – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo – Śniadowo
15:00 - wyjazd ze Śniadowa – Chomentowo – Wierzbowo – Osobne- Szczepankowo -Młynik – Wszerzecz – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo – Śniadowo – Szczepankowo
 
 
 
 
Autobus AUTOSAN A1012T – Nr rej. BLM 22633 – Kierowca: Jan Kamienowski
  
PRZYWOZY:
I-zmiana
 
6:30 –w miejscowości Jakać Młoda – Jakać Dworna – Stara Jakać- Szabły Młode – Stare Szabły –Jakać Borowa – Jakać Borki – Truszki - Śniadowo  -7:05
7:15 –w miejscowości Stara Stacja– Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne– Kołaczki - Koziki– Zagroby – Stare Konopki Konopki Młode 7:50
 
II-zmiana
Wyjazd ze Śniadowa – 8:50        
 Śniadowo - Stara Stacja - Stare Jemielite – Jemielite Wypychy -  Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki – Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode—Żebry Kolonia – Żebry -Ratowo Piotrowo – Śniadowo – 9:40
 
 
ODWOZY:
12:45 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki –Zalesie Wypychy –Zalesie Poczynki
14:45- wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki
15:40 -  wyjazd ze Śniadowa -Stara Stacja– Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne– Kołaczki Lemiesze- Koziki– Zagroby – Stare Konopki Konopki Młode
 
 
 
Autobus AUTOSAN H-9 –Nr rej. BLM J035 -Kierowca: Wojciech Klimaszewski
 
 
PRZYWOZY:
I-zmiana
6:45w miejscowości Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – Brulin – Śniadowo – 7:10
7:25 – w miejscowości Stare Duchny Kol. – Grabowo –– Duchny Młode -  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin - Stare Ratowo (Świetlica)– Śniadowo – 7:50
 
II-zmiana
 
Wyjazd ze Śniadowa-  9:00
Śniadowo –Stare Ratowo (świetlica) - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Duchny Młode – Grabowo –Brulin -  Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – 9:30
 
 
ODWOZY:
 
12:45 – wyjazd ze Śniadowa –– Stare Ratowo (Świetlica) - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Duchny Młode – Grabowo– Stare Duchny Kol - Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – Brulin – Śniadowo
13:50 –  wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki ––  Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode
14:45– wyjazd ze Śniadowa – Brulin – Jastrząbka Młoda – Strzeszewo – Stara Jastrząbka
15:10- wyjazd ze Śniadowa- Stare Duchny Kol -  Duchny Młode – Grabowo – Stare Duchny -  Olszewo –– Mężenin –Śniadowo
 
 
 
Autobus Mercedes Sprinter (bus) - Nr rej. BLM 13767 - Kierowca: Jan Żurek
 
 
PRZYWOZY:
I-zmiana
6:45w miejscowości Żebry Wieś – Żebry Kol. –Ratowo Piotrowo Kol. - Ratowo Piotrowo – Śniadowo – 7:00
7:10 –w miejscowości Zalesie Wypychy – Dębowo Wieś – Śniadowo – 7:20
7:25 – w miejscowości Wierzbowo – Śniadowo – 7:35
7:40 – w miejscowości Chomentowo – Śniadowo – 7:50
 
II-zmiana
Wyjazd ze Śniadowa – 8:45
Śniadowo – Jakać Młoda – Jakać Dworna - Stara Jakać – Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki – Jakać Borowa – Truszki – Zalesie Wypychy- Dębowo – 9:20
Wyjazd ze Śniadowa – 9:20
Wierzbowo - Chomentowo – Śniadowo – 9:45
 
ODWOZY:
 
12:45 –wyjazd ze Śniadowa - Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry Wieś
13:50 – wyjazd ze Śniadowa - Chomentowo – Wierzbowo – Szczepankowo                               - Szczepankowo Kol. - Osobne
14:45 – wyjazd ze Śniadowa -  Zalesie Wypychy -  Zalesie Poczynki -Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -   Żebry Kol. - Żebry Wieś