Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 12.08.2021

w sprawie opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śniadowo
więcej »