Zarządzenie Wójta Gminy Śniadowo

2021-06-10 14:32
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczepankowie

Treść zarządzenia w załączniku