Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo
Sekretariat: tel. 86 309 08 00 (nowy numer)
86 217 61 69 (stary numer)
fax. 86 217 61 68
e-mail: sekretariat@sniadowo.pl
Dane do faktury:
Gmina Śniadowo
NIP: 718 20 23 707

Numer konta
(opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek rolny, leśny i od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych)

16 8757 1024 3900 0752 2000 0010


Bank Spółdzielczy w Łomży