Harmonogram kursowania autobusów szkolnych

2021-08-31 14:53
Aktualizacja od 7 września 2021 roku
Harmonogram kursowania autobusów szkolnych
  
OBOWIĄZUJE OD 07.09.2021r.

 

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki
  

PRZYWOZY:

SP Szczepankowo

 

7:00 –w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik– Młynik Kol – Szczepankowo – Osobne – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 7:40

 

7:50 –w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik– Młynik Kol – Szczepankowo – Osobne – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 8:30

 

 ODWOZY:

13:55  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) -Osobne - Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo– Szczepankowo

 

14:50  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) -Osobne – Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo - Szczepankowo

 

 


 

 

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki

 

OBOWIĄZUJE OD 07.09.2021r.

ZSP Śniadowo

PRZYWOZY:

 

I Zmiana

 

6:40  – w miejscowości Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – Brulin -Stare Duchny Kol. – Grabowo –– Duchny Młode -  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin -Śniadowo–7:15

 

7:20–w miejscowości Żebry – Żebry Kol. –Ratowo Piotrowo Kol. - Ratowo Piotrowo - Śniadowo 7:30

 

7:35 Chomentowo –  Wierzbowo – Dębowo – Zalesie Poczynki  - Zalesie Wypychy –– Śniadowo – 7:55

 

 II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa-  8:20

Zalesie Wypychy  – Zalesie Poczynki - Dębowo - Wierzbowo -Chomentowo -Śniadowo 8:45

 

Wyjazd ze Śniadowa-  8:50

 Śniadowo - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Duchny Młode –  Grabowo -Stare Duchny Kol. – Jastrząbka Młoda– Stara Jastrząbka -Strzeszewo–Śniadowo  9:30

 

 ODWOZY:

 

12:55 – wyjazd ze Śniadowa  - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny– Duchny Młode – Grabowo– Stare Duchny Kol. – Brulin– Jastrząbka Młoda–– Stara Jastrząbka - Strzeszewo   – Śniadowo

 

13:50 - wyjazd ze Śniadowa – Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry  -Chomentowo – Wierzbowo – Dębowo – Zalesie Poczynki - Zalesie Wypychy – Śniadowo

 

14:45-- wyjazd ze Śniadowa  – Brulin – Jastrząbka Młoda – Stara Jastrząbka -Strzeszewo  -Stare Duchny Kol. – Duchny Młode– Grabowo –  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin -Śniadowo

 

 15:40 -wyjazd ze Śniadowa  – Brulin – Jastrząbka Młoda – Stara Jastrząbka -Strzeszewo  -Stare Duchny Kol. – Duchny Młode– Grabowo –  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin -Zalesie Wypychy  -  Zalesie Poczynki- Dębowo -Wierzbowo -Chomentowo -Ratowo Piotrowo  - Ratowo Piotrowo Kol - Żebry Kol. - Żebry

 

 


 

 

Autobus MAN A01 – Nr rej. BLM 20952 – Kierowca: Jan Kamienowski

 

ZSP Śniadowo

PRZYWOZY:

 

I zmiana

 

6:40  Jakać Młoda -Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode - Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa - Truszki - Śniadowo  7:15

  

7:20   Stara Stacja– Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne– Kołaczki - Koziki–  Śniadowo -  Zagroby – Stare Konopki  -Konopki Młode- Śniadowo 7:55

 

II zmiana

 

Wyjazd ze Śniadowa – 8:20        

 

Śniadowo – Jakać Młoda – Jakać Dworna - Stara Jakać – Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki –Śniadowo  8:45

 

Wyjazd ze Śniadowa - 8:50

 

Śniadowo  - Stara Stacja - Stare Jemielite – Jemielite Wypychy -  Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki – Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode - Żebry  – Żebry Kolonia - Ratowo Piotrowo Kol.  - Ratowo Piotrowo–Śniadowo – 9:40

 

 ODWOZY:

 

12:55- wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki - Śniadowo

 

13:50 – wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki ––  Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode -  Śniadowo

 

14:45 wyjazd ze Śniadowa –Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki -Śniadowo

 

15:40 - wyjazd ze Śniadowa – Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki –Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode -Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki-Śniadowo