Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządo...
więcej »


KOMUNIKAT

Planowana przerwa w dostawie wody w Chomentowie
więcej »

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związa...
więcej »Przerwa w dostawie wody

ZGK w Śniadowie informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 17 czerwca 2019 r.
więcej »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 6 maja 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców
więcej »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

O obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019r.
więcej »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
więcej »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Śniadowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,ochro...
więcej »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządo...
więcej »

INFORMACJA

Urząd Gminy Śniadowo informuje, iż Szkoła Podstawowa w Szczepankowie otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego ...
więcej »

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 15 stycznia 2018 r. o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
więcej »