Spisz się przez Internet i wygraj samochód w Loterii NSP 2021

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakończy się 30 września, jednak warto spisać się już dziś, a...
więcej »

Seniorze, rachmistrzowie nie chodzą po domach!

Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachodnio-pomorskie) zapukała około...
więcej »

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ...
więcej »

Projekt założeń do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śniadowo na lata 2020-2032
więcej »

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządo...
więcej »


KOMUNIKAT

Planowana przerwa w dostawie wody w Chomentowie
więcej »

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związa...
więcej »Przerwa w dostawie wody

ZGK w Śniadowie informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 17 czerwca 2019 r.
więcej »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 6 maja 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców
więcej »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

O obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019r.
więcej »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
więcej »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Śniadowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,ochro...
więcej »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządo...
więcej »