Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo.

Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo

2018-02-28 22:26
W sobotę 24 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo

Zebranie otworzył  Prezes OSP Śniadowo - dh Grzegorz Zaorski, który powitał zaproszonych gości m.in. Komendanta KM PSP w Łomży st.bryg. Dionizego Krzyne,  Naczelnika  OSP Śniadowo  - dh Michała Modzelewskiego, Wójta Gminy Śniadowo dh Rafała Pstrągowskiego, Wicestarostę Powiatu Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego, Proboszcza Parafii w Śniadowie dh Tomasza Wilgę,  Przewodniczącego Rady Gminy Śniadowo dh Waldemara Malinowskiego.

Przewodniczącego zebrania wybrano dh Michała Modzelewskiego, który sprawnie poprowadził zebranie. Podczas niego przedstawiono sprawozdanie  za poprzedni 2017 rok i plany na obecny 2018 rok. Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, druhowie udzielili absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie.

Podczas zebrania podjęto uchwałę w sprawie dh Henryka Tyszka który za wieloletnią służbę i aktywną działalność w jednostce został Honorowym Członkiem OSP Śniadowo.

W minionym roku OSP Śniadowo brało udział w 45 akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym 14 pożarów, 30 miejscowych zagrożeń o raz 1 alarm fałszywy.

W 2107 roku jednostka otrzymała nowy wóz strażacki Iveco oraz nadany został sztandar.

Strażacy uczestniczyli w kursach oraz szkoleniach w celu doskonalenia umiejętności aby sprawnie i profesjonalnie nieść pomoc w każdej sytuacji.

Wszystkim Strażakom OSP Śniadowo dziękujemy za kolejny rok służby mieszkańcom gminy oraz życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów.

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

  • Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo