Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2024 rok

2024-01-31 10:50
Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2024 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Rządowy Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 -2030 oraz art. 11b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, przekazuje w załączeniu Informator dla osób stosujących przemoc domową, oraz ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania dla osób stosujących przemoc domową a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne, a także bazę placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej .