Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024

2024-01-30 09:13
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” edycja 2024. Program w całości jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku  do 16 roku życia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia. Programem objęte zostanie 1 dziecko poniżej 16 roku życia z niepełnosprawnością – mieszkaniec Gminy Śniadowo. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie.

Całkowity koszt zadania - 18 200,00 zł
Wartość dofinansowania -18 200,00 zł