Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2023 rok

2023-02-02 15:15
Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2023 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, przekazuje w załączeniu Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie, oraz ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania dla osób stosujących przemoc w rodzinie a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne oraz programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie

Załączniki

  1. Informator