SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚNIADOWO NA LATA 202

2022-12-02 09:29
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚNIADOWO NA LATA 202