ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnian...
więcej »
"Kupimy las"

Nadleśnictwo Łomża jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.
więcej »


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ...
więcej »