Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023

2023-12-22 08:22
Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym spotkali się samorządowcy z Gminy Śniadowo.

W sali Gminnego Ośrodka Kultury wszystkich gości przywitały kolędy w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Pani Gabrieli Piszczatowskiej i Pana Adama Sagało.

Rozpoczynając spotkanie wigilijne Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych, którzy przyjęli zaproszenie na tą uroczystość, w szczególności: przedstawicieli duchowieństwa z Ks. Tomaszem Wilgą – Proboszczem Parafii w Śniadowie, Ks. Dariusz Wiznerem – Proboszczem Parafii w Szczepankowie, Senatora RP – Marka Komorowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego  - Marka Olbrysia, Starostę Łomżyńskiego – Lecha Szabłowskiego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego – dr Przemysława Goska, radnych Gminy Śniadowo, sołtysów, przedsiębiorców, Koła Gospodyń Wiejskich oraz pracowników gminy i jednostek organizacyjnych.

Po oficjalnym przywitaniu gości, Wójt – Rafał Pstrągowski podsumował kończący się 2023 rok, zaznaczając jednocześnie, że był to bardzo rok dla Gminy Śniadowo pod względem inwestycyjnym. Potwierdzeniem skutecznych działań samorządu gminnego w zakresie pozyskiwania środków finansowych niech będzie przyjęty przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 20 grudnia br. budżet na 2024 rok. W rekordowym budżecie przekraczającym 52 mln zł, ponad 27 mln zł Gmina Śniadowo przeznaczy na wydatki inwestycyjne.

Kontynuując wystąpienie Wójt Gminy gorąco podziękował Senatorowi Markowi Komorowskiemu za ogromne wsparcie przy ubieganiu się naszego samorządu o środki finansowe ze środków rządowych. Dzięki poparciu Pana Senatora wiele złożonych projektów uzyskało dofinansowanie. Swoje podziękowania Wójt Gminy skierował także do Wicemarszałka Marka Olbrysia i Starosty Lecha Szabłowskiego za współpracę przy realizacji inwestycji na terenie gminy.

Realizacja szeregu inwestycji i przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez zaangażowania radnych i pracowników gminy i jednostek organizacyjnych – kontynuował Rafał Pstrągowski. Podziękowania skierował także Wójt dla przedsiębiorców współpracujących z samorządem przy realizacji inwestycji oraz sołtysom za poświęcenie i wspieranie działań gminy.

Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt – Rafał Pstrągowski złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim zgromadzonym, zwracając się do nich słowami: „Niech wiara, nadzieja i miłość towarzyszy Państwu, Państwa rodzinom  w trakcie rodzinnych spotkań w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zdrowych i spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego 2024 roku”.

Składając życzenia dla wszystkich gości samorządu gminnego Pan Senator – Marek Komorowski podkreślił bardzo dobrą współpracę na linii Parlament – Gmina Śniadowo. Dzięki tej współpracy udało się zrealizować wiele projektów, a także pozyskać środki finansowe na inwestycje w roku przyszłym. Kontynuując Senator – Marek Komorowski wyraził swoje zaniepokojenie łamaniem zasad państwa prawa przez obecny rząd powołany w dniu 13 grudnia br. Senator Marek Komorowski życzył dalszego rozwoju samorządowi Gminy Śniadowo, wszystkich mieszkańcom  oraz gościom złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zaś na ręce Wójta – Rafała Pstrągowskiego przekazał flagę Polski otrzymaną od ustępującego Premiera Mateusza Morawieckiego.

Podziękowania za zaproszenie na uroczyste spotkanie wigilijne w samorządzie gminy Śniadowo złożył na ręce Wójta, Wicemarszałek – Marek Olbryś. Marszałek podkreślił dobrą współpracę z Gminą Śniadowo przy realizacji inwestycji na naszym terenie. Zaznaczył, że już niebawem rozpocznie się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677. W tej chwili trwają prace przy wycince drzew znajdujących się w pasie drogowym. „Mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, już 15 marca 2024 roku Gmina Śniadowo otrzyma połączenie kolejowe w relacji Ostrołęka-Śniadowo-Białystok” – kontynuował Marek Olbryś. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane perony wraz z wiatami przystankowymi oraz automatyczny system zarządzania ruchem. Natomiast połączenie kolejowe z Łomżą, Gmina Śniadowo otrzyma za ok. 2,5 roku po zrealizowaniu całej inwestycji. W ramach podziękowań za współpracę Marszałek przekazał na ręce Pana Wójta kosz z podarunkami świątecznymi.

Podziękowania za realizację wspólnych działań na rzecz mieszkańców Gminy Śniadowo skierował w stronę Wójta Gminy Śniadowo, Pan Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński. Starosta podkreślił, że w ostatnim czasie udało się przebudować kilka odcinków dróg powiatowych ze wsparciem finansowym Gminy Śniadowo, takich jak: droga powiatowa relacji Śniadowo-Strzeszewo, droga powiatowa Zagroby-Żebry. W przyszłym roku wspólnie z gminą planujemy zrealizować 3 inwestycje na następujących odcinkach dróg powiatowych, tj. Wszerzecz-Uśnik, Śniadowo-Truszki-Jakać Borki oraz na ul. Kolejowej w Śniadowie. Starosta – Lech Szabłowski na nadchodzące święta złożył wszystkim zgromadzonym zdrowych, spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego 2024 roku.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania wigilijnego Ks. Proboszcz – Tomasz Wilga modlitwą wprowadził zgromadzonych w nastrój Bożego Narodzenia, po czym przy kolędach granych przez młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury wszyscy goście podzielili się tradycyjnym opłatkiem i skosztowali wigilijnych potraw.

  • Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023 Spotkanie Wigilijne w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie 2023