Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii

Gmina Śniadowo zakończyła realizację projektu pn.: „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynk...
więcej »


Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Śniadowo

W ramach naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie i...
więcej »

Umowa na stację uzdatniania wody w Wierzbowie podpisana

Wójt - Rafał Pstrągowski oraz Skarbnik - Ewa Szeląg podpisali z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowa...
więcej »

Gmina Śniadowo realizuje projekt: „Przedszkole bawi i uczy"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw...
więcej »

Podpisanie umów na realizację dróg

W dniu 20 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego nastąpiło podpisanie pierwszych umów na dof...
więcej »

Gmina Śniadowo pozyskała fundusze na kolejne inwestycje drogowe

W ramach naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie in...
więcej »

Dofinansowanie dróg na terenie gminy Śniadowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił listę rankingową inwestycji drogowych, które otrzymają dofinansow...
więcej »