Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

2024-07-01 11:46
Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

Na ostatniej sesji Rady Gminy Śniadowo, Wójt – Rafał Pstrągowski jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2023 rok. Udzielenie absolutorium przez radnych poprzedziło przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

Podjęcie przedmiotowej uchwały nastąpiło na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Śniadowo po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Zanim radni udzielili absolutorium Wójtowi, została przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy w 2023 roku. Raport przedstawił Wójt – Rafał Pstrągowski w obszernym dokumencie obejmującym realizację polityk, programów, strategii oraz realizowanych zadań gminnych w roku ubiegłym. W jednogłośnym głosowaniu radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Śniadowo wotum zaufania.

Sesja Rady Gminy w dniu 28 czerwca br. miała szczególny charakter ze względu na fakt złożenia ślubowania przez wybranych na nową kadencję sołtysów. W wyborach zarządzonych przez Wójta Gminy przeprowadzonych w miesiącu czerwcu br. na 43 sołectwa zostało wybranych 42 sołtysów i rady sołeckie. W jednym sołectwie, ze względu na brak zainteresowania wyborami nie został wybrany organ pomocniczy gminy.

Nowo wybrani sołtysi otrzymali zaświadczenia o wyborze z rąk Przewodniczącego Rady – Grzegorza Podgórskiego. Sołtysi, którzy nie kandydowali na nową kadencję, bądź nie zostali wybrani, otrzymali podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz okolicznościowy upominek od Wójta – Rafała Pstrągowskiego.

  • Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta