Ogólnopolskie Wybory Książek

2024-06-14 14:26
Ogólnopolskie Wybory Książek

W okresie od 15 maja do 15 czerwca w bibliotekach w całej Polsce odbyły się wybory, podczas których uczniowie wybierali ulubione książki.

Wybory miały charakter przypominający prawdziwe wybory państwowe. W określonych przez szkołę  dniach od początku maja do 15 czerwca uczniowie wrzucali do urn wyborczych anonimowe karty, na których wpisywali od jednej do trzech najciekawszych książek, które przeczytali w ostatnim czasie.                                                                                                                                   

Celem akcji czytelniczej było:

  • Poznanie faktycznych preferencji czytelniczych uczniów.
  • Zebranie materiału pomocnego podczas zakupów w ramach NPRCz.
  • Promocja biblioteki w ramach szkoły jako miejsca aktywnego i otwartego na preferencje uczniów.
  • Promocja bibliotek w środowisku .
  • Włączenie się środowiska bibliotekarzy do dyskusji nad zmianą kanonu lektur.
  • Promocja czytania książek dla przyjemności, według swoich preferencji.

 

To największe w Polsce i jedno z największych na świecie badań czytelniczych, a jednocześnie świetna okazja do promowania czytania bez przymusu, dla przyjemności, takich książek, na jakie mamy ochotę.

Biblioteka Publiczna  wspólnie z biblioteką szkolną w Śniadowie przeprowadziły wybory w dniach 03 – 07 czerwca 2024r. Wzięło w nich udział  271 uczniów.

  • Ogólnopolskie Wybory Książek Ogólnopolskie Wybory Książek Ogólnopolskie Wybory Książek Ogólnopolskie Wybory Książek Ogólnopolskie Wybory Książek Ogólnopolskie Wybory Książek Ogólnopolskie Wybory Książek