Komisje Rady Gminy Śniadowo (2024-2029)

2024-05-16 10:45

Skład komisji stałych Rady Gminy Śniadowo

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Wojciech Jastrzębski – Przewodniczący
 2. Jacek Zaborszczyk
 3. Marek Łuba
 4. Cezary Polkowski
 5. Edward Żebrowski

 

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Wojciech Jastrzębski
 2. Waldemar Grzegorz Malinowski
 3. Krzysztof Mieczkowski
 4. Mirosław Łuba
 5. Grzegorz Podgórski

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:

 1. Mirosław Łuba
 2. Michał Antoni Truszkowski
 3. Ewa Jastrzębska
 4. Edward Żebrowski
 5. Tadeusz Baranowski
 6. Zdzisław Zaremba

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa:

 1. Krzysztof Mieczkowski
 2. Jacek Zaborszczyk
 3. Waldemar Grzegorz Malinowski
 4. Jarosław Jastrzębski
 5. Janusz Sławomir Wojsz
 6. Cezary Polkowski
 7. Zdzisław Zaremba

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Janusz Sławomir Wojsz
 2. Ewa Jastrzębska
 3. Jarosław Jastrzębski
 4. Michał Antoni Truszkowski
 5. Marek Łuba
 6. Tadeusz Piotr Baranowski