Oferty pracy na dzień 2.04.2024 r.

2024-04-02 09:44
Oferty pracy na dzień 2.04.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 02.04.2024 r.


Wykształcenie podstawowe, zawodowe:
108 - Murarz/ Wylewka stropów, murowanie fundamentów ścian, prace ogólnobudowlane./ wyk. podstawowe, wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętność murowania, czytania projektów budowy domów; 6 os.
107- Stolarz/ Realizacja zadań produkcyjnych i remontowych zgodnie z dokumentacją technologiczną, wykonywanie prac stolarskich./ wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe (stolarstwo), doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy: min. 2 lata, znajomość warunków technicznych i materiałów wykorzystywanych przy pracach stolarskich przy naprawie pojazdów mechanicznych i innego sprzętu technicznego, wykonywanie prac stolarskich; 1os.
102- Mechanik maszyn i urządzeń/ Instalacja, naprawa, obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych. Identyfikacja i diagnoza uszkodzenia, wymiana uszkodzonych elementów, demontaż, regulacja i konserwacja./ wymagania: minimum rok doświadczenia na stanowisku mechanika maszyn i urządzeń, badania sanitarno- epidemiologiczne; 2os.
100 – Kierowca kat. C+E /Przewóz towarów. Praca Polska-Litwa/ wykształcenie zawodowe,
prawo jazdy kat. C+E, mile widziane 2 lata doświadczenia; 1os.
99- Pomoc kuchenna/ Grupa Zabezpieczenia Łomża. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: 1) przygotowanie naczyń i urządzeń do produkcji potraw oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego w obiektach Kuchni i Stołówki,2) utrzymywanie we właściwym stanie sanitarno-higienicznym i ilościowym sprzętu Służby Żywnościowej znajdujących się w kuchni, 3) obróbka wstępna warzyw, owoców oraz innych surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie); 4) przygotowanie produktów do sporządzania potraw zgodnie z wymogami zdrowotnymi i higienicznymi; 5) mycie i dezynfekcja pomieszczeń produkcyjnych oraz socjalnych Kuchni i Stołówki, 6) uczestnictwo w wydawaniu posiłków w sposób określony przez Kierownika Kuchni i Stołówki na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych w rejonie odpowiedzialności GZ./ WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie min. zasadnicze; aktualna książeczka zdrowia; aktualne badania sanepid. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE): umiejętność pracy w zespole; samodzielność, dobra organizacja pracy; sumienność, rzetelność; dyspozycyjność; 1os.
98- Hydraulik/ Naprawa, konserwacja, usuwanie usterek./ wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe budowlane o kierunku sanitarnym; inne wymagania: systematyczność, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, mile widziane aktualne zaświadczenie ukończenia kursu "Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupy 2", brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach i z podchlorynem sodu; umiejętności: organizowania pracy własnej, współpracy w zespole i komunikowania, odporność na stres; 1os.
96- Dekarz/ pomoc dekarza/Wykonywanie pokryć dachowych, prace dekarskie (blachodachówka).*Miejsce pracy: Łomża i okolice/, wyk. podstawowe, istnieje możliwość przyuczenia/1os.
95 - Robotnik budowlany Robotnik budowlany/Wykonywanie prac ogólnobudowlanych (zewnętrznych)praca: woj. Podlaskie, wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. B, podstawowe umiejętności w wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, doświadczenie- mile widziane;1os
94 - Monter instalacji sanitarnych/ Montowanie instalacji sanitarnych praca: woj. Podlaskie/, wyk. zawodowe, doświadczenie- mile widziane, ew. osoba chętna do przyuczenia;1os
93 - Mechanik samochodów ciężarowych/ Naprawa pojazdów ciężarowych i naczep/ wykształcenie zasadnicze zawodowe/ mechaniczne/ umiejętność naprawy pojazdów ciężarowych, wymagane doświadczenie zawodowe;2os.
92- Kierowca samochodu ciężarowego/realizacja zleceń na terenie UE./ wyk. zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, - świadectwo kwalifikacji, mile widziane doświadczenie zawodowe.;5os.
91- Piekarz/ Wyrób i wypiek pieczywa/ wykształcenie zasadnicze zawodowe, wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętności: wyrób i wypiek pieczywa; 1os.
90-Operator wózka widłowego/ wyk. podstawowe, uprawnienia: operator wózka widłowego UDT, orzeczony stopień niepełnosprawności;1os
84-Mechanik- spawacz/ Spawanie naprawa elementów metalowych./ wykształcenie podstawowe, umiejętność spawania;1os.
Kisielnica/ podstawowe, doświadczenie zawodowe- mile widziane; 1os.
83- Pomocnik korektora racic/ Mycie i konserwacja narzędzi i sprzętu, przygotowanie stanowiska pracy. Praca: Łomża i okolice./ wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B., istnieje możliwość przyuczenia przez pracodawcę Dodatkowe informacje: pracodawca zapewnia prywatną opiekę zdrowotną rozszerzoną na członków rodziny, dodatkowe prywatne ubezpieczenie rozszerzone na rodzinę, OC zawodowe; 2os.
78- Sprzedawca/ Sprzedaż towarów w sklepie odzieżowym. Obsługa klienta./ wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie w handlu (w pracy w sklepie odzieżowym), dyspozycyjność, komunikatywność; 1os.
77- Sprzedawca/0,5 etatu/ Sprzedaż towarów w sklepie odzieżowym. Obsługa klienta./ wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie w handlu (w pracy w sklepie odzieżowym), dyspozycyjność, komunikatywność; 1os.
76- Mechanik samochodowy/pomocnik mechanika/ Naprawa samochodów osobowych/ Pomoc w naprawie samochodów osobowych./ zasadnicze zawodowe, typ. mechaniczne, kierunek: mechanik pojazdów samochodowych, doświadczenie zawodowe: mile widziane; 1os.
75- Dozorca/ Dozór mienia, prace porządkowe./ wyk. podstawowe; 1os.z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
73- Operator koparki- kierowca samochodu ciężarowego/ Operator koparki; kierowca samochodu ciężarowego (kat. C). Praca: woj. podlaskie./ wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. C, uprawnienia: operator koparki, mile widziane uprawnienia na przewóz rzeczy, doświadczenie- mile widziane; 1os.
69- Fryzjer/ka/ Obsługa klienta. Utrzymanie porządku na stanowisku pracy./ wykształcenie zawodowe, kierunek: fryzjerstwo, doświadczenie zawodowe- mile widziane, *istnieje możliwość przyuczenia; 1os.
50 - Sprzątaczka/ Sprzątanie pomieszczeń socjalnych, hali produkcyjnej./;1os


Wykształcenie średnie:
106- Instruktor/ Prowadzenie działalności upowszechniającą sztukę plastyczną. Popularyzowanie amatorskiej twórczości plastycznej wśród żołnierzy i pracowników wojska. Sporządzanie dokumentacji kulturalno- oświatowej. Udzielanie pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalno- artystycznych./ wykształcenie średnie oraz staż pracy min. rok lub wykształcenie wyższe (staż pracy nie wymagany), inne wymagania: umiejętności plastyczne, wiedza z zakresu obsługi urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Office; 1os.
105- Młodszy psycholog działu penitencjarnego/ WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1683 z późn. zm) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. WYMAGANIA NA STANOWISKU MŁODSZEGO PSYCHOLOGA DZIAŁU PENITENCJARNEGO: Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie w ramach jednolitych studiów na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia, mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej; 1os.
* Pełna treść naboru:
https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-czerwony-bor-nabor-62024-mlodszy-psycholog-dzialu-penitencjarnego
104- Strażnik Działu Ochrony/ WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1683 z późn. zm.) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe ;posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. WYMAGANIA NA STANOWISKU STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY: Z uwagi na rodzaj pracy i warunki jej wykonywania poszukujemy kandydatów do ww. aresztów śledczych i zakładów karnych tj. jednostek przeznaczonych do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, jest to służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby, wymagana umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze; 10 os.
* Pełna treść naboru:
https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-czerwony-bor-nabor-straznik-dzialu-ochrony-10-etatow
101 – Inspektor ochrony środowiska/ Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska; udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji
ogólnych dotyczących ochrony środowiska; doradztwo w zakresie stosowania przepisów ochrony środowiska; sporządzanie sprawozdań; sprawowanie kontroli nad właściwym postępowaniem z odpadami./ wykształcenie średnie kierunkowe ze stażem pracy 3 lata lub preferowane wykształcenie wyższe (w tym licencjat) kierunkowe ze stażem pracy min. 1 rok, umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office; 1os.
87- Opiekun/ Opieka nad mieszkańcami DPS. Czynności pielęgnacyjne. Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej/, wykształcenie średnie z uzyskanym dyplomem w zawodzie: opiekun/opiekun DPS/opiekun medyczny/opiekun osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zawodu opiekun; doświadczenie zawodowe: mile widziane;1os
68- Technik weterynarii/ Pomoc przy dokonywaniu czynności lekarsko- weterynaryjnych przy zwierzętach gospodarskich./ wyk. średni- weterynaryjne, prawo jazdy kat. B; 1os.


Wykształcenie policealne/pomaturalne/wyższe:
89 - Asystent sędziego/(Sygnatura konkursu: AdmR.110.1.2024). Wykonywanie czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012r., poz. 1270), a w szczególności: 1.sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień; 2.dokonywanie analizy akt sprawy we wskazanym zakresie; 3.kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd; 4.zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania; 5.sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi; 6.gromadzenie, we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale./ Wymagania niezbędne dotyczące osób ubiegających się o zatrudnienie: Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta sędziego powinni spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce; jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 23 lata.; 1os.
*Pełna treśc naboru:
https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=3545;1os
88 – Pielęgniarka / Opieka nad mieszkańcami DPS. Udzielanie doraźnej pomocy pielęgniarskiej. Pielęgnacja chorych. Wykonywanie zabiegów zleconych, wykształcenie średnie pielęgniarskie (z uzyskanym dyplomem) lub wykształcenie wyższe, kierunek: pielęgniarstwo; doświadczenie zawodowe: mile widziane; uprawnienie: prawo do wykonywania zawodu;1os
71- Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez/ Organizowanie pracy podległym pracownikom. Współpraca z podmiotami i osobami zajmującymi się działalnością kulturalną. Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez./ wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: administracja, kulturoznawstwo), doświadczenie zawodowe: min. 3 lata, umiejętność kierowania zespołem, mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; 1os.
63- Kosmetolog/ Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciało, twarz oraz masaże relaksacyjne. Pielęgnacja dłoni i stóp- manicure hybrydowy i żelowy./ wykształcenie pomaturalne/policealne, umiejętności w zakresie kosmetyki, wizażu i stylizacji; wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp; wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, język angielski- poziom A2- niższy średnio zaawansowany; znajomość języka polskiego: w mowie: B2 - wyższy średnio zaawansowany; 1os.
62- Logopeda/ wyk. wyższe, pedagogiczne, kierunek: logopedia, uprawnienie: przygotowanie pedagogiczne, mile widziane: doświadczenie zawodowe; 1os.
38- Terapeuta zajęciowy/ Praca w charakterze terapeuty zajęciowego w DPS z osobami w podeszłym wieku./ policealne, medyczne, kierunek: terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe, kierunek: instruktor terapii zajęciowej; 1os.

Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży: www.lomza.praca.gov.pl
Osoby zainteresowane ofertami prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pok. 106 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.