Dofinansowanie dla gminy z programu "Kreatywna wieś"

2024-03-29 09:10
Dofinansowanie dla gminy z programu

W dniu 28 marca, w siedziebie Urzędu Marszałkowskiego - Marszałek Artur Kosicki oraz członkowie zarządu województwa Wiesława Burnos i Marek Malinowski podpisali umowy z przedstawicielami samorządów gminnych w sprawie dofinansowania zadań z "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś".

Gmina Śniadowo otrzymała maksymalną dotację w wys. 30.000 zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Mężenin". Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 79.353,95 zł. W uroczystości podpisania umów uczestniczył z ramienia Gminy Śniadowo Sekretarz Gminy - Wiesław Jemielity.

W ramach 7. edycji programu Zarząd Województwa przekazał rekordową kwotę dofinansowania w wys. prawie 2,5 mln zł, która zostanie przeznaczona w poszczególnych gminach m.in. na place zabaw, miejsca rekreacji, zagospodarowanie przestrzeni gminnej oraz na zakup wyposażenia budynków i miejsc użyteczności publicznej. Kwota wsparcia z budżetu województwa pozwoli na realizację 89 przedsięwzięć w podlaskich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Ogólna kwota wyasygnowana przez województwo podlaskie na realizację tego programu w mijającej kadencji wyniosła ponad 7,5 mln zł.

"
Pragnę 
wszystki
podziękować
że korzystaci
z teg
programu
bo to naprawdę 
ważn
kwestia,  
że możem
integrować 
teren
wiejskie
miejsko-wiejskie
że cora
więce
inicjaty
powstaj
na tyc
terenac
i są on
cora
bardzie

innowacyjne
Dziękuję 
wam
bo be
te
dobre
współprac
samorząd
województw
z jednostkam
samorząd
terytorialneg
ni
moglibyśm
wspólni
dofinansowywać 
tyc
inwestycj
 mówił 
M
arszałe
Artu
Kosicki.

 

Zdjęcia: www.podlaskie.eu

  • Dofinansowanie dla gminy z programu Dofinansowanie dla gminy z programu