Oferty pracy na dzień 22.03.2024 r.

2024-03-22 11:45
Oferty pracy na dzień 22.03.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 22.03.2024r.


Wykształcenie podstawowe, zawodowe:

95 - Robotnik budowlany Robotnik budowlany/Wykonywanie prac ogólnobudowlanych (zewnętrznych)praca: woj. Podlaskie, wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. B, podstawowe umiejętności w wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, doświadczenie- mile widziane;1os
94 - Monter instalacji sanitarnych/ Montowanie instalacji sanitarnych praca: woj. Podlaskie/, wyk. zawodowe, doświadczenie- mile widziane, ew. osoba chętna do przyuczenia;1os
93 - Mechanik samochodów ciężarowych/ Naprawa pojazdów ciężarowych i naczep/, wyk. zasadnicze zawodowe/mechaniczne/, umiejętność naprawy pojazdów ciężarowych, wymagane doświadczenie zawodowe;2os.
92 - Kierowca samochodu ciężarowego/ realizacja zleceń na terenie UE./, - wyk. zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, - świadectwo kwalifikacji, mile widziane doświadczenie zawodowe.;5os.
91- Piekarz/ Wyrób i wypiek pieczywa/ wykształcenie zasadnicze zawodowe, wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętności: wyrób i wypiek pieczywa; 1os.
90 - Operator wózka widłowego/ wyk. podstawowe, uprawnienia: operator wózka widłowego UDT, orzeczony stopień niepełnosprawności;1os
84 - Mechanik- spawacz/ Spawanie naprawa elementów metalowych./ , wykształcenie podstawowe, umiejętność spawania;1os.
Kisielnica/ podstawowe, doświadczenie zawodowe- mile widziane; 1os.
78- Sprzedawca/ Sprzedaż towarów w sklepie odzieżowym. Obsługa klienta./ wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie w handlu (w pracy w sklepie odzieżowym), dyspozycyjność, komunikatywność; 1os.
77- Sprzedawca /0,5 etatu/ Sprzedaż towarów w sklepie odzieżowym. Obsługa klienta./ wykształcenie zasadnicze zawodowe, doświadczenie w handlu (w pracy w sklepie odzieżowym), dyspozycyjność, komunikatywność; 1os.
76- Mechanik samochodowy/pomocnik mechanika/ Naprawa samochodów osobowych/ Pomoc w naprawie samochodów osobowych./ zasadnicze zawodowe, typ. mechaniczne, kierunek: mechanik pojazdów samochodowych, doświadczenie zawodowe: mile widziane; 1os.
75- Dozorca/ Dozór mienia, prace porządkowe./ wyk. podstawowe; 1os.z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
73- Operator koparki- kierowca samochodu ciężarowego/ Operator koparki; kierowca samochodu ciężarowego (kat. C). Praca: woj. podlaskie./ wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. C, uprawnienia: operator koparki, mile widziane uprawnienia na przewóz rzeczy, doświadczenie- mile widziane; 1os.
70- Magazynier/ Realizacja zamówień do kontrahenta./ wyk. zawodowe, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 1os.
69- Fryzjer/ka/ Obsługa klienta. Utrzymanie porządku na stanowisku pracy./ wykształcenie zawodowe, kierunek: fryzjerstwo, doświadczenie zawodowe- mile widziane, *istnieje możliwość przyuczenia; 1os.
67- Kierowca samochodu ciężarowego/ Kierowanie samochodem, obsługa pojazdu./ wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. C + E; 1os.
64- Pracownik budowlany/ Prace ogólnobudowlane. Praca: Łomża i okolice./ wykształcenie podstawowe, doświadczenie zawodowe; 1os.
61- Pomocnik korektora racic/ wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B; 4os.
59- Wagowy/ Ważenie ładunków i towarów, wystawianie dokumentów związanych z ważonym towarem, przygotowanie raportów związanych z ważonym towarem/ wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi komputera;1os.
50 - Sprzątaczka/ Sprzątanie pomieszczeń socjalnych, hali produkcyjnej./;1os
47- Mechanik pojazdów samochodowych/ Naprawa pojazdów osobowych i dostawczych/ wyk. zawodowe mechaniczne, kierunek: mechanik pojazdów samochodowych, doświadczenie zawodowe, samodzielność/; 1os.


Wykształcenie średnie:


87 - Opiekun/ Opieka nad mieszkańcami DPS. Czynności pielęgnacyjne. Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej/, wykształcenie średnie z uzyskanym dyplomem w zawodzie: opiekun/opiekun DPS/opiekun medyczny/opiekun osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zawodu opiekun; doświadczenie zawodowe: mile widziane;1os
68- Technik weterynarii/ Pomoc przy dokonywaniu czynności lekarsko- weterynaryjnych przy zwierzętach gospodarskich./ wyk. średni- weterynaryjne, prawo jazdy kat. B; 1os.
58– Księgowy/księgowa /Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, dekretowanie i księgowanie dokumentów, bieżąca weryfikacja rozrachunków z kontrahentami, zapewnienie sprawnego funkcjonowania działu księgowości, nadzorowanie właściwego obiegu dokumentów, archiwizacja dokumentów księgowych, weryfikacja sald księgowych na zakończenie każdego miesiąca./wykształcenie min. średnie, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w pełnej księgowości, znajomość obsługi systemu Enova będzie dodatkowym atutem, zaangażowanie do powierzonych zadań i umiejętność ich priorytetyzowania, umiejętność współpracy zarówno w zespole jak i z pracownikami różnych działów. Mile widziane osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności; 1 os.
57- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy/ Badanie przyczyny wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, prowadzenie szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników, inne./ wykształcenie min. średnie, kierunek/specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy/zdrowie publiczne/zdrowie środowiskowe, kierunki pokrewne, dodatkowe wymagania: obsługa pakietu Microsoft Office. Mile widziane: język angielski poziom (A2- niższy średnio zaawansowany/B1-średnio zaawansowany /B2- wyższy średnio zaawansowany); 1os.


Wykształcenie policealne/pomaturalne/wyższe:


89 - Asystent sędziego, https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=3545;1os.
88 – Pielęgniarka / Opieka nad mieszkańcami DPS. Udzielanie doraźnej pomocy pielęgniarskiej. Pielęgnacja chorych. Wykonywanie zabiegów zleconych, wykształcenie średnie pielęgniarskie (z uzyskanym dyplomem) lub wykształcenie wyższe, kierunek: pielęgniarstwo; doświadczenie zawodowe: mile widziane; uprawnienie: prawo do wykonywania zawodu;1os
79- Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji (ogłoszenie nr. 135055 i nr.135056)/ WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie: wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego, umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL), prawo jazdy kat. B i umiejętność
prowadzenia pojazdów, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. WYMAGANIA DODATKOWE: doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii, przeszkolenie specjalizacja z dziedziny Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie; 2os.
* informacja o naborach znajduje się na stronie:
http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
71- Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez/ Organizowanie pracy podległym pracownikom. Współpraca z podmiotami i osobami zajmującymi się działalnością kulturalną. Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez./ wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki: administracja, kulturoznawstwo), doświadczenie zawodowe: min. 3 lata, umiejętność kierowania zespołem, mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; 1os.
63- Kosmetolog/ Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciało, twarz oraz masaże relaksacyjne. Pielęgnacja dłoni i stóp- manicure hybrydowy i żelowy./ wykształcenie pomaturalne/policealne, umiejętności w zakresie kosmetyki, wizażu i stylizacji; wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp; wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, język angielski- poziom A2- niższy średnio zaawansowany; znajomość języka polskiego: w mowie: B2 - wyższy średnio zaawansowany; 1os.
62- Logopeda/ wyk. wyższe, pedagogiczne, kierunek: logopedia, uprawnienie: przygotowanie pedagogiczne, mile widziane: doświadczenie zawodowe; 1os.
38- Terapeuta zajęciowy/ Praca w charakterze terapeuty zajęciowego w DPS z osobami w podeszłym wieku./ policealne, medyczne, kierunek: terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe, kierunek: instruktor terapii zajęciowej; 1os.
35- Kierownik działu farmacji/ Prowadzenie działu farmacji./ wykształcenie wyższe farmaceutyczne, 1 rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym; 1os.
33- Psycholog/Psycholog dziecięcy./ wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek: psychologia lub psychologia kliniczna; rok doświadczenia zawodowego (praca z dziećmi), uprawnienia/ umiejętności: trening behawioralny; 1os.


Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży: www.lomza.praca.gov.pl


Osoby zainteresowane ofertami prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pok. 106 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.