100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie

2024-03-18 11:01
100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie

W niedzielę 17 marca Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepankowie obchodziła swoje 100 urodziny. Obchody rozpoczęły się od przemarszu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Śniadowo oraz zaproszonych jednostek z terenu Gminy Miastkowo wraz z pocztami sztandarowymi do Kościoła Parafialnego w Szczepankowie. Uroczystą mszę świętą w intencji jednostki sprawował Ks. Proboszcz – Dariusz Wizner.

Zasadnicza część obchodów odbyła się w Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczepankowie. Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego, po czym Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie – Jacek Zaborszczyk przywitał zgromadzonych gości.

W obchodach udział wzięli: Pan Marek Komorowski – Senator RP, Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP, Pan Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński, Pan Rafał Pstrągowski – Wójt Gminy Śniadowo, Pan Grzegorz Podgórski – Przewodniczący Rady wraz z radnymi, Pani Marlena Siok – przedstawicielka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bryg. Arkadiusz Obrycki – Komendant Miejski PSP w Łomży, Pan Dariusz Godlewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, Pani Barbara Kurpiewska – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” w Szczepankowie oraz druhowie i druhny z OSP Szczepankowo, OSP Śniadowo, OSP Stara Jakać, OSP, Jastrząbka Młoda, OSP Stare Konopki, OSP Wierzbowo oraz jednostki OSP z terenu Gminy Miastkowo.

Historia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie sięga roku 1923. Inicjatorem i pierwszym prezesem jednostki był Proboszcz tut. Parafii Ks. Franciszek Mateuszczyk. W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepankowie liczy 24 ochotników, w tym 18 czynnie uczestniczy w akcjach ratowniczych. Do OSP należy również 6 kobiet, w tym 4 druhny po wszystkich szkoleniach czynnie uczestniczą w zdarzeniach.

Za szczególną działalność w zakresie rozwoju i umocnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa podlaskiego, Pan Marek Komorowski – Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP w imieniu Zarządu odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną w Szczepankowie Brązową Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.

Uroczystość 100-lecia OSP była okazją do przekazania dla jednostki w Szczepankowie pojazdu poszukiwawczo-ratowniczego ufundowanego przez Gminę Śniadowo. Uroczystego aktu przekazania pojazdu typu „QUAD” na ręce Prezesa – Jacka Zaborszczyka dokonał Wójt – Rafał Pstrągowski wraz z Panem Markiem Komorowskim i Panią Marleną Siok. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wraz z Prezesem OSP, Wicemarszałek - Marek Olbryś i Starosta – Lech Szabłowski.

Pan Jacek Zaborszczyk – Prezes  OSP w ramach podziękowania wręczył wraz zaproszonymi gośćmi  okolicznościowe statuetki wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju i funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie.

Podziękowania za trud, ciężką pracę i poświęcenie na ręce Prezesa OSP złożyli zaproszeni goście wręczając okolicznościowe grawertony i symboliczne prezenty.

Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski podsumowując uroczystości wyraził wdzięczność, szacunek i uznanie dla wszystkich druhów i druhen z okazji tego pięknego jubileuszu. Wyraził nadzieję na kontynuację tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie i dalszy rozwój jednostki w zakresie infrastruktury oraz wyposażenia w najnowszy sprzęt gaśniczo-ratowniczy.

Na zakończenie uroczystości Prezes – Jacek Zaborszczyk zaprosił wszystkich gości na tradycyjny poczęstunek przygotowany przez zaprzyjaźnione Koło Gospodyń Wiejskich „Sami-Swoi” w Szczepankowie.

  • 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie